نويسنده ارجمند

با سلام و احترام ، ضمن تشکر و قدرداني از ارسال خلاصه مقاله براي " کنگره بين المللي فرآورده هاي طبيعي" به استحضار مي رساند :

1-

چکيده مقاله بصورت کتابچه خلاصه مقالات و مقالات کامل منتخب نيز بصورت کتابچه مجموعه مقالات چاپ و در CD درج خواهد شد و همزمان با برگزاري کنگره در اختيار اعضاي شرکت کننده ، قرار خواهد گرفت.

2-

جهت چاپ خلاصه مقالات مي بايست حداقل يکي از نويسندگان مقاله هزينه ثبت نام را پرداخت کرده باشد.

3-

امکان ارسال خلاصه مقاله فقط از طريق سايت امکان پذير است و در مورد خلاصه مقالات ارسالي از طريق ايميل و يا فکس اقدامي انجام نخواهد شد .

4-

تاييد دريافت چكيده هاي ارسالي به صورت خودكار انجام مي شود و در صورت موفق بودن ارسال چكيده ، ايميل فرستاده مي شود .

5-

هر نويسنده حداکثر 2 مقاله مي تواند ارسال نمايد در صورت ارسال بيش از 2 مقاله دبيرخانه کنگره نسبت به حذف مقالات اضافي راسآ اقدام خواهد کرد .

6-

مقالاتي قابل قبول است که قبلا در کنفرانس ها ي علمي ارائه نشده باشد.

7-

مقالات ارسالي بايد حاصل از کار پژوهشي باشد و مقالات مروري پذيرفته نمي شود و همچنين محتواي مقاله بايد مرتبط با محورهاي کنگره باشد .

8-

لطفا در مورد درج دقيق آدرس نويسندگان دقت کافي به عمل آيد و مسئوليت صحت محتواي مقاله ارائه شده بر عهده نويسندگان است .

9-

در مقالاتي که بصورت گروهي تدوين شده است شخص ارائه دهنده ، مقاله را از طريق سايت ارسال نموده و کليه مکاتبات با ايشان انجام خواهد شد .

10-

در صورت تدوين مقاله به صورت گروهي حضور افراد در روز کنگره مشروط به پرداخت هزينه ثبت نام بطور جداگانه مي باشد ضمنآ به شخص ارائه دهنده گواهينامه ارائه مقاله و به ساير افراد فقط گواهينامه شرکت در کنگره تعلق مي گيرد .

11-

پس از بررسي مقالات ، بر اساس نظر داوران مقاله ارسالي به صورت سخنراني،سخنراني کوتاه و يا پوستر ارائه خواهد شد.

12-

در صورت پذيرش مقاله بصورت سخنراني امکان جابجايي و جايگزيني فرد ديگر به عنوان ارائه دهنده در مراحل بعدي و روز برگزاري کنگره امکان پذير نمي باشد .  تعداد بازدید کنندگان :1071731
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.