با سلام خدمت اساتيد، دانشجويان و پژوهشگران عزيز

پذيرش چکيده مقاله در نهمين کنگره ملي مهندسي عمران آغاز شده است

ارسال چکيده مقاله به طريق زير انجام مي پذيرد :

1- ثبت نام در سايت کنگره (لينک)

2- مطالعه ضوابط نگارش چکيده و ارسال مقاله  (لينک)

3- تکميل فرم هاي مربوط ارسال مقاله (لينک)

 

تاکيد مي گردد به منظور آغاز فرايند داوري پس از ارسال مقاله تمامي نويسندگاه بايستي همکاري خود را در نگارش مقاله را از طريق  ايميل ارسال شده از دبيرخانه کنگره تائيد نمايند