همکاران
حاميان و ياوران

1_1


حاميان علمي

uni


جستجو


کاربران

تعداد کل بازدید: 1039701
تعداد کاربران آنلاین: 1


   

بدينوسيله به آگاهي مي رساند با توجه به درخواست هاي مکرر نويسندگان و پژوهشگران مبني بر تمديد مهلت ارسال چکيده مقالات، با هماهنگي کميته راهبردي نهمين کنگره ملي مهندسي عمران و مجوز هيئت امناء کنگره هاي مهندسي عمران، آخرين مهلت ارسال چکيده مقالات تا تاريخ 1394/7/15 تمديد گرديد. اين مهلت به هيچ عنوان قابل تمديد نخواهد بود.


تا شروع کنگره
کنگره برگزار شده است.

ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام


  تعداد بازدید کنندگان :1039701
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.