دکتر سيد محمود حسيني

دبير علمي کنگره 


مهندسي‌ عمران به عنوان قديمي‌ترين رشته مهندسي‌، امروزه بيش از هر زمان ديگر نيازمند بهره گيري از فن آوري و انديشه‌هاي نو است تا بتواند نياز‌هاي روز جامعه بشري را به شکلي مؤثر و بهينه رفع کند.

مهندسي عمران در دنياي امروز با ساير رشته‌هاي مهندسي و علوم کاربردي در ابعاد مختلف رابطه تنگاتنگي پيدا کرده است. اين رابطه در مواردي چون تکنولوژي ساخت و اجرا، استفاده ازمواد و مصالح جديد با کيفيت استاندارد، مديريت پروژه و ساخت و در حوزه‌هاي محاسباتي، الگوسازي و نرم افزاري ديده مي شود و روز به روز در حال گسترش است.

براي انجام وظايف مهم و جهت توليد دانش علمي‌ و فني هماهنگ با نياز‌هاي جامعه مهندسي و تحولات رشته‌هاي مرتبط، مهندسين و پژوهشگران قلمرو مهندسي‌ عمران مي­ بايست اهتمام بيشتري داشته باشند. کنگره‌هاي ملي‌ و بين‌المللي مهندسي عمران، با برخورداري از حمايت دانشگاه هاي کشور، گردهمايي‌هاي مناسبي براي گسترش و تبادل انديشه‌هاي ملي‌ و بين‌المللي در کشور به شمار مي روند.

گروه مهندسي عمران دانشگاه فردوسي مشهد که با آموزش مهندسين توانا، تاليف و ترجمه کتب آموزشي در زمينه‌هاي مختلف و چاپ مقالات علمي‌ و پژوهشي در توسعه آموزش و پژوهش در قلمرو مهندسي‌ عمران سهيم بوده است، اميدوار است با حمايت جامعه علمي‌ و مهندسي‌ کشور، ميزبان شايسته‌ اي براي نهمين کنگره ملي‌ مهندسي‌ عمران باشد.

به عنوان دبير علمي کنگره از کليه همکاران دانشگاهي و مهندسين عمران دعوت مي‌کنم که در فرصت باقيمانده نتايج پژوهش هاي خود را براي ارائه ارسال فرمايند و بي ترديد غناي برنامه کنگره مرهون استقبال و همراهي صميمانه شماست. با توجه به اهميت پژوهش هاي ميان رشته اي و فرارشته اي، نهمين کنگره ملي‌ مهندسي‌ عمران از دريافت مقالات مرتبط با موضوعات بين رشته‌اي فراگير نظير مهندسي‌ مکانيک، مهندسي‌ آبياري، علوم محيط زيست، زمين شناسي‌ مهندسي‌ و ... استقبال مي‌کند.

از صاحب نظران گرامي‌ دعوت مي‌شود که برگزار کنندگان کنگره را همچون گذشته در زمينه داوري مقالات، برگزاري نشست هاي تخصصي و کارگاه هاي آموزشي ياري کنند. مسئولين کنگره براي پوشش بهتر محورهاي اصلي، از هرگونه پيشنهاد اصلاحي با سپاس تمام ‌ استقبال مي کنند و به ويژه به مباحث مرتبط با مديريت منابع آب و توسعه پايدار نگاه ويژه دارند. از پيشکسوتان گرامي‌ قلمروهاي مرتبط درخواست مي شود که با تشويق و حمايت همکاري پژوهشگران جوان  در امور مربوط به برگزاري کنگره بر شکوه آن بيفزايند.

با آرزوي ديدار و حضور پرثمر شما در نهمين کنگره ملي‌ مهندسي‌ عمران

 رايانامه: sci-9ncce@um.ac.ir