هزينه ثبت نام زودهنگام تا قبل از 25 اسفندماه 94 به شرح زير مي باشد:

رديف

گروه ثبت نام

هزينه ثبت نام (ريال)

1

دانشجو

2,500,000

2

هر مقاله اضافي

1,000,000

3

هيئت علمي- آزاد (غير دانشجو)

4,000,000نکته‌هاي مهم


۱. به‌ازاي هر مقالۀ پذيرفته‌شده، بايد شخص ارسال کنندۀ مقاله ثبت‌نام را انجام دهد؛

۲. تمام نويسندگان مقاله، تنها مي‌توانند تا سقف چهار مقالۀ فارسي (پذيرفته‌شده) بفرستند و در مجموع تعداد مقالات فارسي و انگليسي (پذيرفته‌شده) حداکثر پنج مقاله مي‌باشد؛

۳. ملاک تعيين ميزان هزينۀ پرداختي، تاريخ واريز وجه مي‌باشد؛

۴. درصورتي‌ که نويسنده، بيش از يک مقالۀ پذيرفته‌شده داشته باشد، بايد به‌ازاي هر مقالۀ اضافي پذيرفته‌شده، مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ ريال بابت هزينۀ ثبت‌نام مقالۀ دوم تا چهارم بپردازد؛

۵. همۀ مقاله‌هاي فرستاده‌شده توسط دانشجويان نويسنده، درصورتي به مرحلۀ داوري سپرده خواهد شد که حداقل نام يک عضو هيئت‌علمي در فهرست نويسندگان مقاله درج شده باشد؛

۶. چنانچه مقالات ارسالي از نگارندگان شاغل در صنعت يا ارگان‌ها و سازمان‌هاي دولتي و خصوصي باشد، با ذکر نام دستگاه ذيربط و بدون‌نياز به مشارکت اعضاي هيئت علمي نسبت به ارسال اصل مقالات خود اقدام نمائيد؛

۷. افرادي که مقاله‌اي در اين کنگره نداشته و داوطلب حضور در کنگره و بهره‌مندي از برنامه‌ها و مزاياي آن مي‌باشند، مي‌بايست به صورت ثبت‌نام آزاد (ديگران)، بدون مقاله (گروه ۲)، در کنگره ثبت‌نام نمايند؛

۸. ارائۀ اصل کارت دانشجويي و يا گواهي اشتغال به تحصيل معتبر براي دانشجويان در روزهاي برگزاري کنگره الزامي است؛

۹. در صورت واريز هزينۀ ثبت‌نام در کنگره از طريق مراجعۀ حضوري به بانک، لازم است فيش بانکي واريزي با نام شخص ارائه‌دهنده (در صورت پذيرفته‌شدن مقاله) و يا شخص شرکت‌کننده (در صورت نداشتن مقاله) تکميل شود؛

۱۰. ضروري است براي هر مقالۀ پذيرفته‌شده حداقل يکي از نويسندگان، پيش از تاريخ 25 اسفند 1394 ثبت‌نام کنند. در غيراينصورت، مقالۀ آن‌ها از برنامۀ کنگره خارج مي‌شود. مراحل ثبت‌نام در کنگره


۱. تکميل فرم ثبت‌نام شرکت در کنگره و مشخص‌ساختن نوع گروه شرکت‌کننده در صفحۀ شخصي؛

۲. پرداخت الکترونيکي هزينۀ ثبت‌نام (قابل پرداخت با کليۀ کارت‌هاي عضو شبکه شتاب).