تمديد مهلت ارسال اصل مقاله

با توجه به درخواست تعداد زيادي از نويسندگان و با تأييد هيئت امناء کنگره هاي مهندسي عمران، مهلت ارسال اصل مقالات تا تاريخ 15آذر 94 تمديد گرديد.

دبيرخانه نهمين کنگره ملي مهندسي عمران
  تعداد بازدید کنندگان :1072109
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.