همکاران
حاميان و ياوران

1_1


حاميان علمي

uni


جستجو


کاربران

تعداد کل بازدید: 1039769
تعداد کاربران آنلاین: 2


   

روند داوري و پذيرش نهايي مقالات

1- هرمقاله توسط دو داور ارزيابي مي‌شود.

2- پذيرش يا رد مقالات توسط دبير علمي کنگره به اطلاع نويسندگان رسانده خواهد شد.

3- نويسندگان موظف به اعمال نظرات اصلاحي داوران و بارگذاري نسخه نهايي مقاله خود مي‌باشند.

4- با توجه به فضاي موجود جهت برگزاري کنگره، بر پايه نظرات داوران و توزيع مناسب مقالات از محورهاي مختلف، چگونگي ارائه (شفاهي و يا پوستر) تعيين و در برنامه زمانبندي کنگره به اطلاع نويسندگان خواهد رسيد.

5- به نويسندگان مقالات ارائه شده گواهي يکسان" ارائه مقاله در نهمين کنگره ملي مهندسي عمران" داده خواهد شد.


تا شروع کنگره
کنگره برگزار شده است.

ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام


  تعداد بازدید کنندگان :1039769
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.