راهنماي بار گذاري فايل نهايي آماده چاپ در سايت کنگره


 .

پيرو ايميل ارسالي در رابطه با اصلاحات احتمالي لازم در مقاله و پذيرش اوليه مقاله، نويسندگان محترم به موارد ادامه توجه نمايند:

1- نظرات داوران محترم (در صورت وجود) را در فايل نهايي آماده چاپ مقاله که بار گذاري خواهيد کرد، اعمال نماييد.

2- فرمت مقالات کامل نهمين کنگره ملي مهندسي عمران را در فايل نهايي قابل چاپ مقاله حتما رعايت نماييد.

3- لطفا فايلهاي خلاصه مقاله (جهت چاپ در کتابچه ي خلاصه مقالات) و مقاله کامل را در دو فرمتpdf و word بارگذاري نماييد (در مجموع 4 فايل).

4- توجه نماييد که پذيرش نهايي مقاله مشروط به رعايت سقف تعداد مقالات هر نويسنده، که در راهنماي ثبت نام کنگره آمده است (چهار مقاله فارسي و پنج مقاله فارسي و انگليسي)، مي باشد. در صورتيکه در پايان داوري کليه مقالات، اين سقف رعايت نشده باشد، از طرف دبيرخانه با نويسنده مسئول تماس گرفته شده و اقدامات لازم در زمينه حذف برخي مقالات اين نويسندگان انجام خواهد شد. لذا لازم است که نويسندگان محترم قبل از بارگذاري فايل نهايي تصميم خود را در اين زمينه بگيرند. توجه کنيد که با حذف نام يک عضو هيئت علمي نبايد فقط نام دانشجو به تنهايي در مقاله ظاهر شود. از معدود نويسندگاني که مشمول اين بند هستند موکدا درخواست مي شود از واريز وجه ثبت نام کامل تا نهايي شدن تعداد مقالات جدا خودداري فرمايند.

5- با توجه به فضاي موجود جهت برگزاري کنگره، بر پايه نظرات داوران و توزيع مناسب مقالات از محورهاي مختلف، چگونگي ارائه (شفاهي و يا پوستر) تعيين و در برنامه زمان بندي کنگره (با فاصله حداقل سه هفته قبل از شروع کنگره) به اطلاع نويسندگان محترم خواهد رسيد.

6- به نويسندگان مقالات ارائه شده گواهي يکسان "ارائه مقاله در نهمين کنگره ملي مهندسي عمران" داده خواهد شد.

در پايان از نويسندگان محترمي که به دليل اشکالات نرم افزاري با برخي مشکلات روبرو شدند، عذر خواهي نموده و از داوران محترمي که حتي با داوري يک مقاله کنگره را ياري نمودند، تشکر صادقانه و قدرداني مي­نمايم. نهايت سعي بر اين بوده است که ارزيابي مقالات با دقت انجام شود.


با احترام،

سيد محمود حسيني

دبير علمي نهمين کنگره ملي مهندسي عمران


  تعداد بازدید کنندگان :1071495
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.