همکاران
حاميان و ياوران

1_1


حاميان علمي

uni


جستجو


کاربران

تعداد کل بازدید: 1040274
تعداد کاربران آنلاین: 1


   

 مهلت نهايي ارسال نسخه آماده چاپ

به آگاهي کليه نويسندگان مي رساند با توجه به زمان باقيمانده و به منظور ارائه برنامه زمان بندي برگزاري نهمين کنگره ملي مهندسي عمران، نسخه آماده چاپ (مطابق با ضوابط و قالب بندي) توسط نويسندگاني که مقاله آن ها پذيرش گرديده است، بايستي حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ 95/01/25 از طريق کاربري خود در سامانه کنگره بارگذاري شده و هزينه ثبت نام مربوطه از قسمت واريز وجه پرداخت گردد. بايد افزود، براي هر مقاله بايستي حداقل يکي از نويسندگان در کنگره ثبت نام نمايد. بديهي است در صورت عدم اقدام به موقع، مقاله موردنظر از فرآيند چاپ و ليست ارائه خارج گرديده و هيچ گونه مسئوليتي در قبال چاپ آن بر عهده کنگره نخواهد بود. 

                                      دبيرخانه نهمين کنگره ملي مهندسي عمران


تا شروع کنگره
کنگره برگزار شده است.

ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام


  تعداد بازدید کنندگان :1040274
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.