ارائۀ شفاهي مقاله‌ها:

رعايت نکات زير، اثربخشي ارائۀ شفاهي مقاله را افزايش مي‌دهد. خواهشمنديم آن‌ها را مدنظر قرار دهيد:

- حضور نويسندۀ مقاله براي ارائۀ توضيحات و تشريح آن در ساعاتي كه از سوي دبيرخانۀ كنگره اعلام خواهد شد الزامي است؛

- گواهي ارائۀ مقاله به صورت شفاهي فقط به كساني داده مي‌شود كه مقالۀ خود را در زمان و تاريخ اعلام شده ارائه كرده باشند. بديهي است عدم ارائه‏، منجر به عدم صدور گواهي ارائۀ مقاله خواهد شد؛

- تاريخ و ساعت برگزاري سخنراني‌هاي شفاهي مقالات بدين قرار است: بعد از ظهر سه‌شنبه 21 ارديبهشت 1395 از ساعت14:00 تا 17:40 ، صبح چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395 از ساعت 8:30 تا 12:10 و بعد از ظهر چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395 از ساعت 14:00 تا 17:40؛

- مدت سخنراني ۱۲ دقيقه و مدت پرسش‌و‌پاسخ ۳ دقيقه است، اگر حاضرين سئوالات بيشتري داشته باشند، از آن‌ها تقاضا خواهد شد که سوالات خود را پس از پايان نشست مطرح نمايند؛

- ارائه‌دهندگان مقالات بايد حداقل ۲۰ دقيقه قبل از شروع نشست براي ملاقات با رئيس نشست و آماده‌نمودن ارائۀ خود در محل نشست حاضر شوند؛

- زبان ارائۀ مقالات شفاهي مي‌تواند فارسي يا انگليسي باشد ولي بايد از نظر املايي و نگارش با دقت تهيه شود؛

- محل‌هاي برگزاري نشست‌هاي ارائۀ مقاله به صورت شفاهي مجهز به يک دستگاه رايانه، يک دستگاه ويدئو پروژکتور، Pointer و پردۀ نمايش مي‌باشند؛

- هنگام پاسخ به پرسش‌ها، با آرامش به تمام سؤال گوش کنيد و پاسخ خود را کامل و کوتاه بيان فرماييد؛

- براي هر دقيقه از سخنراني خود، به‌طور ميانگين يک صفحه اسلايد آماده سازيد؛

- اسلايدها را در برنامۀ پاورپوينت تهيه کنيد و خروجيِ نسخۀ ۲۰۰۳ بگيريد؛

- لطفاً فايل ارائه خود را بر روي يک لوح فشرده و يا حافظۀ USB Flash بريزيد و مشخصات خود را روي آن بنويسيد و در اولين روزِ کنگره به مسئول مقاله‌ها تحويل دهيد. دقت شود که فايل شما حامل ويروس نباشد.(مسئوليت بروز هرگونه مشکل در فايل ارائۀ موردنظر برعهده ارائه‌دهندۀ مقاله است)؛

- در نوشته‌هاي اسلايد، از رنگ‌ها و حروف درشت و رؤيت‌پذير استفاده کنيد؛

- اولين اسلايد بايد شامل عنوان مقاله، نام نويسنده(ها)، سازمان متبوع و کشور باشد؛

- محدوديت وقت را رعايت کنيد. بخشي از اثربخشي سخنراني به وقت‌شناسي شما بستگي دارد؛

- به تذکرات هيئت‌رئيسۀ پنل، در هر نکته‌اي به‌ويژه دربارۀ وقت، احترام بگذاريد؛

قالب تهيۀ مقالات شفاهي - فارسي:

- عنوان مقاله وسط‌چين با قلم B-Mitra پررنگ با اندازه ۳۶؛

- شناسۀ مقاله با قلم B-Mitra پررنگ با اندازه ۱۸؛

- نام و نام‌خانوادگي نويسندگان وسط‌چين با قلم B-Mitra پررنگ با اندازه ۱۸؛

- مرتبۀ علمي نويسندگان و آدرس آنها وسط‌چين با قلم B-Mitra پررنگ با اندازه ۱۶؛

- عناوين قسمت‌ها با قلم B-Mitra پررنگ با اندازه ۲۸؛

- عنوان زيربخش ها با قلم B-Mitra پرررنگ به ترتيب با اندازه ۲۴، ۲۰، ۱۸؛

- متن و چکيده با قلم B-Mitra پررنگ با اندازه ۲۴؛

- فاصله سطرها: هر چه مقدار متن داخل اسلايد زياد شود خوانايي آن کم مي‌شود. فاصله خطوط مي‌بايست ۱/۲۵بوده و حداکثر خطوط داخل يک اسلايد ۸ خط باشد؛

- نحوۀ ارائۀ روابط رياضي، عناوين شکل‌ها و جداول مطابق شيوه‌نامۀ نگارش مقاله است.

قالب تهيۀ مقالات شفاهي - لاتين:

- مشابه قالب فارسي فقط با قلم Times New Roman مي‌باشد.

ارائۀ پوستري مقاله‌ها:

رعايت نکات زير، اثربخشي ارائۀ پوستري مقاله را افزايش مي‌دهد. خواهشمنديم آن‌ها را مدنظر قرار دهيد:

- حضور نويسندۀ مقاله براي ارائۀ توضيحات و تشريح آن در ساعاتي كه از سوي دبيرخانۀ كنگره اعلام خواهد شد الزامي است؛

- گواهي ارائۀ مقاله به صورت پوستر فقط به كساني داده مي‌شود كه پوستر خود را در زمان و تاريخ اعلام شده در محل مربوطه نصب كرده باشند. بديهي است عدم نصب پوستر منجر به عدم صدور گواهي ارائۀ مقاله خواهد شد؛

- تاريخ و ساعت برگزاري ارائۀ پوستري مقالات بدين قرار است: بعد از ظهر سه‌شنبه 21 ارديبهشت 1395 از ساعت15:00 بعدازظهر ، صبح چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395 از ساعت 9 صبح و بعد از ظهر چهارشنبه 22 ارديبهشت 1395 از ساعت 15:00؛

- پوسترها بايد به ابعاد (عرض) ۸۰ × ۱۲۰ (طول) سانتي‌متر به صورت ايستاده (Portrait) بر روي مقوا و يا کاغذ ضخيم و بر اساس فرمت ارائه شده در ذيل چاپ شود؛

- قرار دادن عنوان و آرم‌هاي بالاي پوستر طبق فرمت مذکور الزامي است؛

- پوسترها بايد حداقل ۳۰ دقيقه پيش از زمان شروع توسط يکي از نويسنده(ها) در مکان مشخص شده نصب شده باشند و پس از پايان زمان ارائه از محل نصب برداشته شوند؛

- زبان ارائۀ مقالات پوستري مي‌تواند فارسي يا انگليسي باشد ولي بايد از نظر املايي و نگارش با دقت تهيه شود؛

- جنس پوستر بهتر است به صورت چاپ طولي باشد. پوستر بايد به صورت صفحۀ يک‌رو نمايش داده شود. كاغذ پوستر بايد پيوسته باشد؛

- از چسباندن چند برگ كاغذ به جاي پوستر جداً خودداري نماييد؛

- توجه شود که از تبديل تمامي متن مقاله پذيرفته‌شده به پوستر پرهيز شود، بلکه فقط نکات اصلي آن به صورت خلاصه شده همراه با فرمول‌ها و شکل‌هاي اصلي ارائه شوند؛

- براي ارائۀ نتايج حتي‌الامکان از گراف‌ها و جداول گويا به جاي متن توضيحي استفاده شود؛

- مطالب (شامل: متن، اشکال و جداول) به نحوي ارائه شود که از فاصله يک متري به راحتي خوانده شوند؛

- عکس‌‌ها و تصاوير بايد به صورت شفاف بوده و اندازه آنها بزرگ‌تر از ۱۷ × ۱۳ سانتي‌متر نباشد؛

- حاشيۀ متن از طرفين ۲ سانتي‌متر در نظر گرفته شود؛

- نظم منطقي براي ارائۀ مطلب از شروع تا پايان رعايت شود؛

- تناسب رنگ‌ها و همچنين ميزان استفاده از متن و تصوير رعايت شود؛

- هر پوستر بر روي يک پانل نصب مي‌شود. هر پانل داراي کد مي‌باشد که مربوط به مقالۀ شما مي‌باشد، لذا پانل مربوط به خود را پيدانموده و در روز مقرر شده، نسبت به نصب پوستر خود به نحوي که بر روي شمارۀ کدها قرار نگيرد، اقدام نماييد؛

- چسب و ابزار لازم براي نصب پوسترها، در ورودي سالن محل نصب پوسترها قرار داده شده است. حتماً پوستر خود را در محل کد مربوطه نصب نماييد؛

- ارائه‌دهندگان مقالات مي‌توانند گزارش‌هاي فني خود يا ديگر دست‌آوردهاي فعاليت خود را به صورت بروشور تهيه و در ميان شرکت‌کنندگان علاقه­‌مند پخش نمايد؛

قالب تهيۀ مقالات پوستري - فارسي:

- عنوان مقاله وسط‌چين با قلم B-Mitra سياه اندازه فونت ۶۰؛

- نام و نام‌خانوادگي نويسندگان وسط‌‌چين با قلم B-Mitra سياه اندازه فونت ۳۵؛

- نام موسسه با قلم B-Mitra سياه اندازه فونت ۳۵؛

- آدرس‌هاي رايانامۀ افراد وسط‌چين با قلم Times New Roman با اندازه ۳۰؛

- عناوين قسمت‌ها با قلم B-Mitra پررنگ با اندازه ۲۰؛

- متن و چکيده با قلم B-Mitra پررنگ با اندازه ۱۸؛

- فاصلۀ سطرها ۱/۵؛

- نحوه ارائۀ روابط رياضي، عناوين شکل‌ها و جداول مطابق دستورالعمل نگارش مقاله است؛

- حتي‌الامکان مطالب به نحوي ارائه شوند که از کليۀ فضاي اختصاص يافته استفاده شود.

قالب تهيۀ مقالات پوستري - لاتين:

- مشابه با فرمت پوستر فارسي ولي با قلم Times New Roman مي‌باشد.


تذکر مهم :

به منظور تهيۀ مناسب فايل ارائۀ مقاله به صورت شفاهي و پوستري، فايل‌هاي آماده شده ذيل جهت نمونه، موجود مي‌باشد. ارائه‌دهندگان مقاله‌ها (شفاهي و پوستري) مي‌بايست عيناً از اين فايل‌ها استفاده نمايند.

- دانلود قالب آماده‌سازي مقاله به‌صورت ارائۀ شفاهي - فارسي (اجباري)

- دانلود قالب آماده‌سازي مقاله به‌صورت ارائۀ شفاهي - لاتين (اجباري)

- دانلود قالب آماده‌سازي مقاله به‌صورت ارائۀ پوستري - فارسي (اجباري)

- دانلود قالب آماده‌سازي مقاله به‌صورت ارائۀ پوستري - لاتين (اجباري)

- دانلود فرم تعهدنامۀ علمي (اجباري براي همه گروه‌ها)