باسمه تعالي

سمينار تخصصي "کسب و کار در صنعت ساختمان"

مراحل ثبت نام

1- تکميل فرم ثبت نام

فرم ثبت نام دانش‌پذيران

2- تحويل يا ارسال تصوير کارت دانشجويي براي دانشجويان و يا کارت عضويت براي اعضاء سازمان نظام مهندسي ساختمان

3- پرداخت هزينه سمينار

4- تحويل يا ارسال تصوير فيش واريزي

پرداخت هزينه سمينار

زمان برگزاري:23 ارديبهشت 1395 از ساعت 8 الي 18
مكان برگزاري: آمفي تئاتر دانشکده مهندسي دانشگاه فردوسي مشهد
* همراه با امتياز آموزشي تمديد پروانه براي اعضاء سازمان نظام مهندسي ساختمان استان خراسان رضوي و اعطاي گواهي‌نامه معتبر از نهمين کنگره ملي مهندسي عمران.

دبيرخانه سمينار

دانشگاه فردوسي مشهد، جنب دانشکده مهندسي، مرکز رشد شماره 1 ، طبقه دوم، واحد 123

تلفن تماس: 38837382-051

دورنگار: 89784699-021

پست الکترونيک:info@kasraenergy.com

جهت دريافت فرم ثبت نام و يا کسب اطلاعات بيشتر مي توانيد همه روزه از ساعت 9 لغايت 14 به دبيرخانه سمينار مراجعه و يا تماس حاصل فرماييد.

01_1