به نام خدا

ضمن قدرداني از استقبال گسترده اساتيد، محققان، کارشناسان و دانشجويان محترم از نهمين کنگره ملي مهندسي عمران، به اطلاع مي رساند نوع ارائه مقالات پذيرفته شده (شفاهي و يا پوستري) مشخص و در زير اعلام گرديده است. لذا از نويسندگان تقاضا مي­ شود پس از اطلاع از نوع ارائه مقاله خود، نسبت به آماده­ سازي فايل ­هاي مربوطه جهت ارائه طبق قالب ­هاي پيشنهادي در اطلاعيه بعدي، اقدام نمايند. ضمنا فايل زمان بندي فقط در مورد هيئت رئيسه و سخنران کليدي با معلوم شدن امکان حضور افراد به روز خواهد شد.

برنامه زمان بندي ارائه مقالات شفاهي

برنامه زمان بندي ارائه مقالات پوستري

همچنين، کليه نويسندگاني که نسخه نهايي آماده چاپ خود را ارسال نکرده­ اند، مي ­بايست حداکثر تا تاريخ 95/02/06 از طريق منوي کاربري خود، جهت بارگذاري نسخه ­هاي نهايي آماده چاپ طبق قالب ارائه شده، اقدام نمايند. در غير اينصورت دبيرخانه کنگره هيچ­ گونه مسئوليتي در قبال نشر مقاله آن­ ها نخواهد داشت.  تعداد بازدید کنندگان :1071661
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.