شيوه‌نامه ارائه مقاله ها

مقاله‌ هاي شفاهي

رعايت نکات زير، اثربخشي ارائه مقاله را افزايش مي‌دهد. خواهشمند است به آن‌ها توجه نماييد.

- حضور به موقع ارائه دهنده در زماني كه از سوي دبيرخانه كنگره اعلام خواهد شد، براي ارائه مقاله الزامي است؛

- گواهي ارائه مقاله تنها به نويسندگان مقاله ­اي داده مي‌شود كه مقاله مربوطه در زمان و تاريخ اعلام شده ارائه شده باشد؛

- تاريخ و ساعت برگزاري جلسات ارائه شفاهي مقاله ها در برنامه زمان­بندي در تارنماي کنگره اعلام شده است؛

- مدت هر ارائه ۱۲ دقيقه و مدت پرسش ‌و ‌پاسخ ۳ دقيقه است.

- مقالاتي که به زبان انگليسي به کنگره ارسال و به صورت شفاهي پذيرفته شده اند، بايد به زبان انگليسي نيز ارائه شوند.

- ارائه‌ دهندگان مقاله ها لازم است حداقل ۲۰ دقيقه قبل از شروع جلسه براي تحويل فايل ارائه و تکميل فرم اطلاعات در محل جلسه حاضر شوند. لطفا اسلايدها را به وسيله نرم ­افزار MS Powerpoint نسخۀ ۲۰۱۳ و در فرمت پيشنهادي کنگره تهيه نماييد؛

- محل ‌هاي برگزاري جلسات ارائه مجهز به رايانه و ويدئو پروژکتور مي‌باشند.

مقاله ‌هاي پوستري

رعايت نکات زير، اثربخشي پوستر را افزايش مي‌دهد. خواهشمند است به آن‌ها توجه نماييد.

- حضور به موقع ارائه دهنده در زماني كه از سوي دبيرخانه كنگره اعلام خواهد شد، براي ارائه توضيحات تکميلي و پاسخگويي به پرسش ­هاي شرکت­ کنندگان الزامي است؛

- پوسترها بايد حداقل 15 دقيقه پيش از زمان شروع توسط يکي از نويسندگان در مکان مشخص شده نصب شده باشند و پس از پايان زمان ارائه از محل نصب جمع­ آوري شوند؛

- گواهي ارائه مقاله فقط به مقالاتي تعلق مي گيرد که حداقل يکي از نويسندگان براي ارائه و پاسخگويي به بازديد کنندگان حضور فعالانه داشته باشد.

- تاريخ و ساعت برگزاري جلسات ارائه پوسترها در برنامه زمان­ بندي در تارنماي کنگره اعلام شده است؛

- پوسترها بايد به ابعاد ۸۰۰ × ۱۲۰۰ ميلي­متر بر روي کاغذ ضخيم و بر اساس فرمت پيشنهادي کنگره تهيه و چاپ شوند؛

- چسب و ابزار لازم براي نصب پوسترها، در ورودي سالن محل نصب پوسترها قرار خواهد گرفت. حتماً پوستر خود را در محل کد مربوطه نصب نماييد؛

- مقالاتي که به زبان انگليسي به کنگره ارسال و به صورت پوستري پذيرفته شده اند، مي توانند به زبان انگليسي نيز ارائه شوند.

- توجه شود که از تبديل تمامي متن مقاله پذيرفته ‌شده به پوستر پرهيز شود، بلکه فقط نکات برجسته آن به صورت خلاصه شده همراه با فرمول ‌ها و شکل ‌هاي اصلي ارائه شوند؛

- پوستر بايد نمايانگر اجزاي اصلي يک تحقيق (چکيده، مقدمه، مواد و روش ­ها، نتايج و بحث، نتيجه­ گيري و مراجع) باشد.

قالب ­ها

به منظور تهيه فايل ارائه مقاله به صورت شفاهي و پوستري، مي‌بايست از قالب ­هاي زير استفاده شود.

- دانلود قالب آماده ‌سازي مقاله به ‌صورت ارائۀ شفاهي - فارسي (اجباري)

- دانلود قالب آماده ‌سازي مقاله به ‌صورت ارائۀ شفاهي - لاتين (اجباري)

- دانلود قالب آماده ‌سازي مقاله به ‌صورت ارائۀ پوستري - فارسي (اجباري)  تعداد بازدید کنندگان :1071909
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.