ثبت نام دانشجويي (بدون مقاله)

به آگاهي کليه دانشجويان علاقه مند به شرکت در نهمين کنگره ملي مهندسي عمران مي رساند پيرو مصوبه کميته راهبردي کنگره، ثبت نام دانشجوياني که داراي مقاله نبوده ولي تمايل به شرکت در کنگره دارند، با هزينه 2,000,000 ريال انجام خواهد گرفت. بدين ترتيب دانشجويان محترم مي بايست پس از تشکيل منوي کاربري در تارنماي کنگره، از قسمت واريز و پيگيري وجه، گزينه مورد نظر را انتخاب نموده و اقدام به ثبت نام نمايند. مهلت ثبت نام تا پايان وقت اداري پنج شنبه مورخ 95/02/16 مي باشد.

لازم به توضيح است دانشجويان محترم مي بايست در بازه زماني کنگره کارت دانشجويي معتبر و يا گواهي اشتغال به تحصيل از دانشگاه ارائه نمايند. همچنين، گواهي شرکت در کنگره براي دانشجويان صادر خواهد شد.