ثبت نام همراه در کنگره

به آگاهي کليه شرکت کنندگان در نهمين کنگره ملي مهندسي عمران مي رساند پيرو مصوبه کميته راهبردي، هزينه ثبت نام همراه در کنگره 2,000,000 ريال در نظر گرفته شده است. لازم به توضيح است بسته کنگره (کيف، کتابچه مقالات و برنامه زمان بندي) به اين نوع ثبت نام تعلق نخواهد گرفت.

قابل توجه مي باشد که اين ثبت نام براي اقوام درجه اول شرکت کنندگان خارج از شهر مقدس مشهد مي باشد.