ثبت نام اعضاي سازمان هاي دولتي

به آگاهي کليه مهندسين شاغل در سازمان هاي دولتي مي رساند پيرو مصوبه کميته راهبردي نهمين کنگره ملي مهندسي عمران، هزينه ثبت نام در کنگره 3,500,000 ريال در نظر گرفته شده است. لازم به توضيح است گواهي حضور در کنگره براي شرکت کنندگان، مورد تأييد کميته آموزش شوراي فني استانداري خراسان رضوي، در پايان کنگره صادر خواهد شد.