تماس با ما

آدرس دبيرخانه: مشهد،بزرگراه آسيايي،روبروي بيمارستان رضوي، بيمارستان آموزشي پژوهشي دانشکده دامپزشکي مشهد 
صندوق پستي:
تلفکس: 6579430-0511
همراه:
ايميل:  
 isvs2014@um.ac.ir
  تعداد بازدید کنندگان :1071910
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.