همکاران
حاميان و ياوران

1_1


حاميان علمي

uni


جستجو


کاربران

تعداد کل بازدید: 1040297
تعداد کاربران آنلاین: 1


   

گروه ثبت نام

هزينه ثبت نام

1

اعضاء هيات علمي

2/000/000ريال

2

كارشناسان و متخصصين دانشگاه ها و مؤسسات علمي و پژوهشي

1/800/000 ريال

3

كارشناسان و متخصصين شركت ها و مؤسسات سازمان هاي دولتي و خصوصي و ساير علاقمندان  

3/500/000 ريال

4

دانشجويان

1/200/000 ريال


تا شروع کنگره
کنگره برگزار شده است.

ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام


  تعداد بازدید کنندگان :1040297
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.