تمديد مهلت ارسال اصل مقاله

به آگاهي کليه پژوهشگران گرامي مي رساند با توجه به درخواست هاي مکرر نويسندگان مقالات مبني بر تمديد مهلت ارسال اصل مقاله و بر پايه نظر کميته راهبردي نهمين کنگره ملي مهندسي عمران، مهلت ارسال مقالات تا 30 آذرماه 94 تمديد گرديد.

از سوي ديگر، با توجه به درخواست پژوهشگراني که اقدام به ارسال چکيده مقاله نکرده اند، به اطلاع مي رساند بر اساس مصوبه هيئت امناء برگزارکننده کنگره هاي مهندسي عمران، امکان ارسال مستقيم اصل مقاله از طريق منوي کاربري در سامانه کنگره فراهم گرديد. لذا علاقه مندان به ارسال مقاله مي توانند در مدت باقيمانده اقدام به ارسال مقاله هاي خود طبق دستورالعمل کنگره نمايند. لازم به توضيح است که پژوهشگراني که اقدام به ارسال چکيده نکرده اند، بايد از لينک ارسال مستقيم مقاله، مقاله خود را ارسال نمايند.

همچنين، به اطلاع کليه علاقه مندان و نويسندگان مقاله مي رساند پيرو مصوبه هيئت امناء برگزارکننده کنگره هاي مهندسي عمران، تعداد مجاز مقاله پذيرفته شده براي هر نويسنده به 4 مقاله فارسي و يا حداکثر 5 مقاله فارسي و انگليسي در نهمين کنگره ملي مهندسي عمران افزايش يافت. خاطر نشان مي کند، هيچ گونه محدوديتي در تعداد ارسالي مقاله براي نويسندگان جهت داوري وجود نخواهد داشت.

                                           دبيرخانه نهمين کنگره ملي مهندسي عمران  تعداد بازدید کنندگان :1108883
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.