دستورالعمل ارسال نسخه نهايي مقاله

در اين مرحله انجام تغييرات زير در مقالات مجاز نيست و منجر به حذف مقاله از كنفرانس مي شود:

١- تغيير زبان مقاله

٢- تغيير تعداد نويسندگان

٣- تغيير اسامي نويسندگان


مراحل ارسال نسخه نهايي مقاله

الف) پرکردن فرم تعهدنامه علمي نهمين کنگره ملي مهندسي عمران


ب) آماده سازي مقاله بر اساس قالبي که در زير آورده شده است:


ج) بارگذاري فايل هاي آماده شده در سايت کنگره

خاطر نشان مي کند، کليه نويسندگان بايستي 5 فايل جهت بارگذاري در تارنماي نهمين کنگره ملي مهندسي عمران آماده نمايند که شامل موارد زير مي باشد:

 

  1. اسکن فرم تعهدنامه تکميل شده که به امضاي نويسنده مسئول رسيده باشد. (jpeg,*.jpg.*)
  2. چکيده مقاله به زبان فارسي طبق الگو (pdf.*)
  3. چکيده مقاله به زبان انگليسي طبق الگو (pdf.*)
  4. اصل مقاله طبق الگو مربوطه (docx,*.doc.*)
  5. اصل مقاله طبق الگو مربوطه (pdf.*)

د) مراجعه به صفحه واريز وجه براي آغاز فرآيند داوري مقاله. لازم به توضيح است که هزينه مربوطه به ازاي هر مقاله معادل 400,000 ريال تعيين گرديده است که در صورت پذيرش مقاله، از وجه ثبت نام نهايي کسر خواهد گرديد. دقت شود که شروع فرآيند داوري منوط به تأييد پرداخت هزينه داوري در سامانه کنگره مي باشد.

 


روش هاي پرداخت

به آگاهي مي رساند جهت سهولت پرداخت هزينه هاي مربوطه، چهار روش گوناگون پيش بيني گرديده است که به شرح زير مي باشد:

  1. پرداخت آنلاين در سايت کنگره از طريق درگاه بانک تجارت (توصيه مي شود)
  2. پرداخت از طريق شماره حساب 425063278 بانک تجارت به نام همايش هاي دانشکده مهندسي
  3. پرداخت از طريق شماره کارت 7009 9166 5399 6273 بانک تجارت به نام همايش هاي دانشکده مهندسي
  4. پرداخت از طريق شماره شبا IR77 0180 0000 0000 0425 0632 78 بانک تجارت به نام همايش هاي دانشکده مهندسي

لازم به توضيح است که در صورت استفاده از روش هاي پرداخت 2 الي 4، مي بايست تصوير فيش پرداختي اسکن و در سايت بارگذاري گردد.
  تعداد بازدید کنندگان :1108879
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.