به آگاهي کليه پژوهشگران گرامي مي رساند با توجه به درخواست هاي مکرر نويسندگان مقالات مبني بر تمديد مهلت ارسال اصل مقاله و بر پايه نظر کميته راهبردي نهمين کنگره ملي مهندسي عمران، مهلت ارسال مقالات تا 15 دي ماه 94 تمديد مي گردد. لازم به توضيح است که اين مهلت به هيچ وجه قابل تمديد نخواهد بود.

                                              دبيرخانه نهمين کنگره ملي مهندسي عمران  تعداد بازدید کنندگان :1108882
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.