به آگاهي نويسندگان محترم مي رساند، فرآيند داوري مقالات آغاز شده است و نتيجه بررسي داوران از طريق پست الکترونيک به اطلاع نويسندگان خواهد رسيد.

همچنين، از نويسندگاني که اقدام به ارسال مقاله نموده اند و تا کنون هزينه داوري را پرداخت نکرده اند، تقاضا مي شود جهت تسريع در فرآيند داوري، نسبت به پرداخت هزينه مربوطه اقدام نمايند. خاطر نشان مي کند که در صورت عدم پرداخت اين هزينه، دبيرخانه کنگره هيچ گونه مسئوليتي در قبال داوري اين مقالات نخواهد داشت.

                        دبيرخانه نهمين کنگره ملي مهندسي عمران  تعداد بازدید کنندگان :1108878
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.