تمديد ارسال چکيده مقاله

به اطلاع كليه پژوهشگران و نويسندگان محترم مي رساند که نظر به مشكلات احتمالي در سامانه ارسال چكيده مقالات در روزهاي پاياني مهلت نهايي، سامانه ارسال چكيده مقالات از ساعت 8 صبح سه شنبه مورخ 94/7/28 تا پنج شنبه مورخ 94/7/30 به مدت 48 ساعت فعال مي گردد. لذا پژوهشگران و نويسندگان مي توانند جهت ارسال، تكميل و يا ويرايش مقالات خود در اين بازه زماني اقدام نمايند.

                                                                                با تشكر

دبيرخانه نهمين كنگره ملي مهندسي عمران


  تعداد بازدید کنندگان :1108885
©2015 Ferdowsi University Of Mashhad.